Wie zijn we

HCS is gevestigd te Hengelo, Vosboerweg 22, postcode 7556 BS en biedt een volledig product- en dienstportfolio om jouw bedrijf of school te ontzorgen.


Wie is verantwoordelijk

Binnen de diensten van HCS worden persoonsgegevens opgeslagen, geraadpleegd en gewijzigd.
De werkgever van de werknemer wiens gegevens dit betreft is in juridische zin aan te merken als verantwoordelijke voor deze verwerking: hij bepaalt het doel van deze verwerking en de middelen die hiervoor nodig zijn.
HCS  is ingeschakeld voor de verwerking van deze persoonsgegevens en is in juridische zin de verwerker: HCS verwerkt de gegevens in opdracht van de werkgever.
HCS wordt ingeschakeld door de werkgever om deze te faciliteren in het gebruik van de diensten van HCS.
Gegevens waar wij zelf verantwoordelijk voor zijn worden in de volgende paragraaf behandeld.


Welke gegevens verzamelen wij en waarom

Wij verzamelen zelf gegevens van (potentiële) klanten en potentiele werknemers die telefonisch, per mail of via onze website contact met ons opnemen. Hierbij gaat het om contactgegevens. We bewaren deze gegevens in de basis om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

De onderstaande gegevens kunnen we verzamelen van (potentiële) klanten:

De onderstaande gegevens kunnen we verzamelen van (potentiële) medewerkers:


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, je onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.


Nieuwsbrief

HCS biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.


Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen die de AVG stelt. Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig.


Rechten van betrokkenen

Betrokkenen, de natuurlijke personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke over hen verwerkt.

Voor de persoonsgegevens die HCS als verwerker verwerkt is de werkgever, ook wel de Verwerkersverantwoordelijke zelf verantwoordelijk. Verzoeken tot inzage en eventuele wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens kunnen daarom gericht worden aan de werkgever. Indien HCS dergelijke verzoeken ontvangt, zullen deze worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke werkgever.

Wilt je weten welke gegevens wij van je hebben en wil je hier wijzigingen in aan brengen, dien dan hier een verzoek in. Wij zullen er alles aan doen om binnenkomende verzoeken zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen.


Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door HCS, dan kun je middels het volgende e-mailadres contact met ons opnemen privacy@HCS.nl.

HCS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wijzigingen

HCS kan haar privacystatement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van HCS. Deze versie is opgesteld in september 2019.

Contact

HCS – Happy Innovation B.V.
Vosboerweg 22 | 7556 BS Hengelo
+31(0)74 2553131 |www.hcs.nl | info@hcs.nl

Bezoekadres Postadres
Vosboerweg 22 Postbus 197
7556 BS Hengelo 7550 AD Hengelo

KvK-nummer : 06087230
BTW NUMMER: NL806818803B01