Terug naar Programmeren en Robotica
Robotica in het onderwijs

Programmeren Bovenbouw

In de bovenbouw hebben kinderen vaak al kennis over programmeren en robotica opgedaan. Dit is erg nuttig, omdat dit ze helpt om zich beter voor te bereiden op de beroepen en opleidingen van de toekomst. Programmeren en robotica komen steeds meer terug in het dagelijks leven en daarom is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd hier al kennis mee hebben gemaakt. In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende robots ontwikkeld en geïntroduceerd die perfect zijn voor de bovenbouw.