Terug naar Programmeren en Robotica
Robotica in het onderwijs

Programmeren Middenbouw

In de middenbouw hebben kinderen vaak al wat kennis over programmeren en robotica opgedaan. Ze kunnen dit nu verder gaan ontwikkelen. Hierdoor wordt hun probleemoplossend vermogen gestimuleerd en worden ze voorbereid op de beroepen en opleidingen van de toekomst. In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende robots ontwikkeld en geïntroduceerd die perfect zijn voor de middenbouw. Daarnaast kun je als docent via programmeren beter aansluiten bij de belevingswereld van je leerlingen.