Programmeren Onderbouw

Programmeren en robotica, je kan er niet te vroeg mee beginnen. Door kinderen in de onderbouw al kennis te laten maken met programmeren en robotica wordt hun creatieve en oplossingsgerichte denkvermogen gestimuleerd. Ook maken ze op deze manier al vroeg kennis met de digitale wereld. In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende robots ontwikkeld en geïntroduceerd die perfect zijn voor de onderbouw. Daarnaast kun je als docent via programmeren beter aansluiten bij de belevingswereld van je leerlingen.

Gratis demo

Programmeren Middenbouw

In de middenbouw hebben kinderen vaak al wat kennis over programmeren en robotica opgedaan. Ze kunnen dit nu verder gaan ontwikkelen. Hierdoor wordt hun probleemoplossend vermogen gestimuleerd en worden ze voorbereid op de beroepen en opleidingen van de toekomst. In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende robots ontwikkeld en geïntroduceerd die perfect zijn voor de middenbouw. Daarnaast kun je als docent via programmeren beter aansluiten bij de belevingswereld van je leerlingen.

Programmeren Bovenbouw

In de bovenbouw hebben kinderen vaak al kennis over programmeren en robotica opgedaan. Dit is erg nuttig, omdat dit ze helpt om zich beter voor te bereiden op de beroepen en opleidingen van de toekomst. Programmeren en robotica komen steeds meer terug in het dagelijks leven en daarom is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd hier al kennis mee hebben gemaakt. In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende robots ontwikkeld en geïntroduceerd die perfect zijn voor de bovenbouw.

Trainingen voor leerkrachten

Denk je wel wat hulp te kunnen gebruiken bij het lesmateriaal of het gebruik van de diverse robots? Wij komen graag langs om jou en je collega’s alles uit te leggen tijdens één van onze trainingen. We bieden verschillende workshops aan, voor zowel algemeen gebruik van robots maar ook één speciaal voor de onder- en bovenbouw. Tijdens deze trainingen leggen we je precies uit hoe je de verschillende robots kunt gebruiken, hoe de verschillende apps werken, hoe leerlingen aan de slag kunnen met de opdrachtkaarten en wat de algemene opzet van het lesmateriaal is.